NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br.10/2016), i čl. 46. Statuta Općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br.06/13), načelnica Općine Slavonski Šamac, dana 15. veljače 2017. godine,  donosi Odluku o raspisivanju :

 NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA

 KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

  1. Predmet natječaja:

obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

Tekst natječaja, kao i ostalu dokumentaciju, možete preuzeti ovdje:

(PRIJEVOZ POKOJNIKA-NATJEČAJ-2017)

CJENIK-USLUGE-PRIJEVOZA-POKOJNIKA-SLAV.ŠAMAC

Poziv na dostavu ponude

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac

Kralja Zvonimira 63

35220 Slavonski Šamac

Tel/fax 035/473-349

Email: opcina-sl.samac@sb.t-com.hr

upućuje Poziv na dostavu ponuda

Sukladno čl. 12., točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je:

JAVNA RASVJETA ULICE KNEZA BRANIMIRA I ULICE SAVSKA CESTA  sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.

Evidencijski broj nabave: 5/17 MV

Opis predmeta nabave:

Radovi na izgradnji javne rasvjete u ulici Kneza Branimira i u ulici Savska cesta

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 253.481,05 kn (riječima:dvjestopedesetritisućečetiristiosamdesetjednakunaipetlipa )

Tekst Poziva na dostavu ponude, kao i sve potrebne dokumente, možete preuzeti ovdje:

JR_13022017

 

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Općine Slavonski Šamac za 2017. godinu

Općina Slavonski Šamac poziva sve pravne osobe (udruge, klubove, organizacije, društva) koje su programski usmjerene na rad u području sporta, kulture i religije, zaštite okoliša i ostalim društvenim djelatnostima da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sporta, kulture i religije, zaštite okoliša i ostalih društvenih djelatnosti na području općine.

Tekst_natječaja_Slavonski Šamac

(upute_za_prijavitelje_Slavonski Šamac)

(pravilnik_o_financiranju_javnih_potreba_Opcine_Slavonski_Šamac)

Obrasci

Dodatna dokumentacija vezana za raspisivanje natječaja

Natječaj je otvoren do 22.veljače 2017.godine.

Savjetovanje – Plan upravljanja imovinom Općine Slavonski Šamac

Plan upravljanja imovinom Općine Slavonski Šamac

ssj-logo

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za 2017. godinu,

Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za 2017. godinu je moguće pronaći ovdje.

Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za razdoblje od 2016. do 2020. godine je moguće pronaći ovdje.

Savjetovanje je otvoreno od 18.01.2017. do 18.02.2017. godine.