Poziv na dostavu ponude

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac

Kralja Zvonimira 63

35220 Slavonski Šamac

Tel/fax 035/473-349; 473-388

upućuje Poziv na dostavu ponuda

Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je: GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI  RADOVI  NA SANACIJI VANJSKIH ZIDOVA  CRKVE  SV. PETRA I PAVLA U SLAVONSKOM ŠAMCU sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: Pripremni, ličilački i po potrebi ostali radovi na crkvi Sv.Petra i Pavla u Slavonskom Šamcu

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 79.860,00kn(riječima:sedamdesetidevettisućaosamstošezdesetkuna)

Tekst Poziva na dostavu ponude, kao i sve potrebne dokumente, možete preuzeti ovdje:

Javni poziv_crkva sv.Petra i Pavla

“Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” i “Naukovanje za obrtnička zanimanja”

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javni natječaj za “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” kao i “Naukovanje za obrtnička zanimanja”.

Linkovi za natječaje: 

https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/otvoreni-javni-poziv-za-projekt-stipendiranje-ucenika-u-obrtnickim-zanimanjima/1471

https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/otvoreni-javni-poziv-za-projekt-naukovanje-za-obrtnicka-zanimanja/1470

Poziv na dostavu ponude

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac
Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
Tel/fax 035/473-349; 473-388

upućuje Poziv na dostavu ponuda

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je: SANACIJA PJEŠAČKE STAZE U ULICAMA IVANA KOZARCA, MOSTOGRADNJA I KRALJA ZVONIMIRA sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Opis predmeta nabave: Radovi na uređenju komunalne infrastrukture, odnosno sanaciji pješačke staze koja se proteže navedenim ulicama .
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 158.760,00 kn (riječima:stopedesetosamtisućasedamstošezdesetkuna )

Tekst Poziva u cijelosti, kao i pripadajuću dokumentaciju, možete preuzeti ovdje:

Poziv na dostavu ponude

TROŠKOVNIK-STAZA

PONUDBENI LIST-2016-STAZA

PRIJEDLOG UGOVORA-STAZA-2016