Općinski akti

ODLUKA O IZRADI PGO

ODLUKA-PROJEKTNI TIM-SLAVONSKI BROD 3

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

Plan savjetovanja

pLAN SAVJETOVANJA – TABLICA Plan savjetovanja

(PLAN PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2017. GODINU)

PLAN NABAVE-2017

izmjene i dopune_PLAN NABAVE – 2016

PRAVILNIK_JEDNOSTAVNA NABAVA_final

popis-korisnika-sponzorstva-i-donacija-za-2016-godinu

registar-sklopljenih-ugovora-u-2016-g

procedura-obracuna-i-naplate-prihoda-opcine-slavonski-samac

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

(Izvršenje Programa socijalne skrbi za 2015.)

(Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.)

(Izvršenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015.)

(Izvršenje Programa DRUŠTVENE DJELATNOSTIi za 2015.)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015.GODINU

PLAN NABAVE 2016

(PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU SLAV ŠAMAC-2016)

(PLAN PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2016. GODINU)

(ODLUKA O IMENOVANJU-SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE-2015-SLŠ)

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2015.g.

Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2015. godinu

(Odluka o zapocinjanju postupka o potrebi ocjene strateške procjene)

Izmjene i dopune plana nabave za 2015.godinu

Plan nabave 2015.g.

Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2014. godinu

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2014.

PRAVILNIK BAGATELNA NABAVA

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

(STATUT OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-2013)

(POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA-2013)

Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2013. godinu

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2013.

procedura i dijagram

procedura narud_benica

procedura ra_uni

procedura ugovornih obveza

izjava o nepostojanju sukoba interesa

izjava o nepostojanju sukoba interesa II.dio

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o oslobođenju od komunalne naknade

ODLUKA O SUFINANCIRANJU STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 2012

 Isplata pomoći redovnim studentima s područja Općine

Plan javne nabave za 2013. godinu

Izjava o ne postojanju sukoba interesa