Prijavi otpad

ODLUKA o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

OBRAZAC za prijavu otpada